Speciallæger:

Eric von Benzon
Overlæge ved Rigshospitalet

Niels Juul
Overlæge ved Roskilde Sygehus indtil 2013

Hans Otto Raaschou
Overlæge ved Hillerød Hospital

Niels Skovgaard
Overlægekonsulent MPA

Herudover er der tilknyttet enkelte lægevikarer, alle specialister i røntgen- og ultralyddiagnostik.

5 radiografer, alle med speciel ekspertise i mammografi.

3 sekretærer.

Røntgenudstyret kontrolleres regelmæssigt af ansvarlig fysiker iht. Sundhedsstyrelsens regulativ om strålehygiejne.

© copyright 2007 www.cicoor.dk. All rights reserved.