RØNTGENKLINIKKEN TRIANGLEN 5 STUEN.
Velkommen til Røntgenklinikken Trianglen 5 stuen. Røntgenklinikken er en akkrediteret moderne speciallægeklinik. Vi råder over nyt røntgen- og ultralydapparatur. Klinikken er fuldt digitaliseret. CD-rom med billedmateriale kan rekvireres og lagres desuden på server som sikkerhed.Vi udfører alle almindelige røntgen- og ultralydundersøgelser, inkl. klinisk mammografi (mammografi, ultralyd og lægeundersøgelse) m.v.

Alle undersøgelser udføres eller beskrives af speciallæger. Mammografier ses af 2 speciallæger.

Klinikken modtager dels patienter boende i Region Hovedstaden (gruppe 1 og 2) med henvisning fra læge og dels privatpatienter fra hele landet ligeledes med henvisning fra en læge.

Vedrørende informeret samtykke :

Det forventes, at henvisende læge har forklaret formålet med undersøgelsen og informeret om eventuelle risici.

I øvrigt henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk – strålingsguiden, ioniserende stråling.

Klinikken har indgået aftale med Danske Regioner om undersøgelse via det frie sygehusvalg (1 måneds ventetidsgaranti). Hvis garantien ønskes benyttet, skal henvisning fremsendes til os fra det lokale sygehus.

Vi bestræber os på at have den kortest mulige ventetid. Hvis henvisende læge mener, at undersøgelsen skal udføres akut (her og nu), skal dette aftales telefonisk.

Telefon: 35 26 71 06 Telefax: 35 38 98 06 E-mail: rtg@trianglen5.dk

Forside

© copyright 2007 www.cicoor.dk. All rights reserved.