RØNTGENKLINIKKEN TRIANGLEN 5 STUEN.

OBS OBS OBS

DER ER LUKKET FOR LYN-VISITATION (DROP-IN)

Indtil videre grundet anbefalingerne i forbindelse med den aktuelle smittesituation i landet.

Det er ikke vødvendigt med covid test inden undersøgelsen.

Vi har begrænset plads i venteværelset, hvorfor tætheden mellen patienterne skal mindskes.

Du må derfor IKKE gå ind på klinikken hvis du ikke har en aftalt tid.

Børn må have en voksen med, ellers ingen pårørende i venteværelset uden det er aftalt ved tidsbestilling.

Der kan indtil videre kun bestilles tid til undersøgelser pr tlf 35 26 71 06.

Med venlig hilsen Speciallægerne.

Hvis du har feber, hoste, ondt i halsen, forkølelse, hovedpine, muskelømhed eller åndenød, må du ikke komme

Velkommen til Røntgenklinikken Trianglen 5 stuen. Røntgenklinikken er en akkrediteret moderne speciallægeklinik. Vi råder over nyt røntgen- og ultralydapparatur. Klinikken er fuldt digitaliseret. CD-rom med billedmateriale kan rekvireres og lagres desuden på server som sikkerhed.Vi udfører alle almindelige røntgen- og ultralydundersøgelser, inkl. klinisk mammografi (mammografi, ultralyd og lægeundersøgelse) m.v.

HSG udføres af strålehygiejniske grunde kun som supplerende røntgenundersøgelse efter henvisning fra gynækolog, hvor HSU (ultralydsvandscanning) har vist manglende udløb gennem æggeleder(ne).

Blokadebehandling:

Klinikken tilbyder ultralydvejledt blokadebehandling, dvs. injektion af binyrebarkhormon og lokalbedøvelse i led, slimsække, eller seneskeder.

Der skal foreligge henvisning fra din praktiserende læge. Ventetiden er almindeligvis ca. en uge.
Da der ikke er overenskomst med Sygesikringen for blokadebehandling, skal du selv betale (se venligst prislisten).

Selve blokadeanlæggelsen foregår ultralydvejledt, hvilket giver sikker placering af nålespidsen, og færre bivirkninger.
Effekten af blokaden forventes at være kortvarig, 4-8 uger, og kan eventuel gentages op til 3 gange i samme behandlingsforløb*.

De almindelige bivirkninger ved blokade er:
Udslæt, rødme, hævelse, forbigående smerter, kortvarig opblussen af hidtidige symptomer, overfladisk infektion samt udsving i blodsukker hos patienter med diabetes.
Flere af disse ses imidlertid også ved injektion uden binyrebarkhormon*.

* Reference: National klinisk retningslinje for behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen. Sundhedsstyrelsen 2021

Alle undersøgelser udføres eller beskrives af speciallæger.

Klinikken modtager dels patienter boende i Region Hovedstaden (gruppe 1 og 2) med henvisning fra læge og dels privatpatienter fra hele landet ligeledes med henvisning fra en læge.

Vedrørende informeret samtykke :

Det forventes, at henvisende læge har forklaret formålet med undersøgelsen og informeret om eventuelle risici.

I øvrigt henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk – strålingsguiden, ioniserende stråling.

Klinikken har indgået aftale med Danske Regioner om undersøgelse via det frie sygehusvalg (1 måneds ventetidsgaranti). Hvis garantien ønskes benyttet, skal henvisning fremsendes til os fra det lokale sygehus.

Vi bestræber os på at have den kortest mulige ventetid. Hvis henvisende læge mener, at undersøgelsen skal udføres akut (her og nu), skal dette aftales telefonisk.

Telefon: 35 26 71 06 Telefax: 35 38 98 06 E-mail: rtg@trianglen5.dk

Forside

© copyright 2007 www.cicoor.dk. All rights reserved.